MARKETING

אז…איך מגדילים מכירות?

העסק שלכם הוא כמו חיים חדשים המגיחים לאוויר העולם – זקוק ל"אריזה" טובה ומוצלחת לגדול בתוכה. כמו שילד מקבל שם בעל משמעות, חבילה רצינית של גנים וחבילת חיתולים, כך צריך לדאוג גם לעסק:

  • לידים: יצירת תכנית מסודרת ומפורטת להשגת לידים איכותיים בדרכים קבילות ואפקטיביות.
  • מיתוג: בידול, ייחוד והגדרת רוח וערכי המותג אל מול קהל היעד.
  • בונוסים: בניית תכנית מכירות מבוססת תמריצים בדרגות משתנות להגדלת אפיקטיביות אנשי המכירות.
  • בקרה פנימית: פגישות שגרתיות שמטרתן בחינת כל היבטי השיווק – אחוזים, דיווחים, ביצועים, הישגים, שיפורים, הפקת לקחים ועוד.
  • בקרה חיצונית: בחינת העסק ושיווקו אל מול השוק והמתחרים – מיפוי, קשרי לקוחות, שימור, ייעול ושיפור תהליכים וכן הלאה.

הגדלת מכירות בשלושה שלבים

מיפוי וסקירת השוק, ואיפיון מדויק של המותג בהתאם לקהל היעד

בחינת השוק התחרותי תוך בחינת אסטרטגיות מתחרות.
מעקב אחר תנועת המגמות השונות בסביבה העסקית
בנייה, תכנון ויישום של התכניות האסטרטגיות השיווקיות, אפיון מדויק של המותג.

בניית תוכנית שיווקית למקסום מכירות אידיאלי

יצירת תכנית עבודה מפורטת, תחומה בלוח זמנים מוגדר ואידאלי, למטרת בקרת תהליכי עבודת השיווק ומעקב של עמידה בתקציב - תוך שיתוף פעולה עם הלקוח ובחינת שלל המגמות הרלוונטיות בשוק.

גידול היקף המכירות באמצעות מתודולוגיות עבודה

הגדרת תהליך המכירה כפעילות המרכזית בארגון. איתור מגמות וחדשנות בשוק. בניית תוכנית שיווק וישומה בפועל שימוש מושכל בכלים מתקדמים לדיוק וטרגוט של קהלי יעד, בחינת עלויות שיווק ופרסום תוך עבודה בפלטפורמות דיגיטליות מבוססות קהלי יעד.