BRAND DESIGN

עיצוב מותג​

העסק שלכם הוא כמו חיים חדשים המגיחים לאוויר העולם – זקוק ל"אריזה" טובה ומוצלחת לגדול בתוכה. כמו שילד מקבל שם בעל משמעות, חבילה רצינית של גנים וחבילת חיתולים, כך צריך לדאוג גם לעסק:

כל אלה מהווים את בסיס תדמיתה ומהותה של החברה מראשיתה ועד סופה וצריכים לבוא לידי ביטוי על כל המסמכים, ניירות המכתבים, הרכבים, קירות המשרדים, המיילים, הדסקטופים, הפקסים, המזכרים או המזלגות במטבחון…טוב אולי פה קצת נסחפנו…